Tankönyvosztás, évnyitó, első tanítási napok

Kedves Szülők!

A tankönyveket 2016. augusztus 31-én, 10-1700 óra között lehet átvenni.

2016. augusztus 31-én, 1800 órakor tanévnyitó szentmise a templomban.

2016. szeptember 1-jén az első négy órában osztályfőnöki órákat tartunk. Napközis foglalkozás nem lesz.

2016. szeptember 2-án délelőtt tanítás, délutáni foglalkozás (tanulószoba, napközi) nincs. Ha szükséges felügyeletet biztosítunk.

Iskolánkról

Kis létszámú osztályaink családias légkörben működnek, minden tanulóra jut elég idő és figyelem, az intézményünkbe járó gyermekek és szüleik közvetlen, személyes kapcsolatban állnak a pedagógusokkal. A jó levegő, a csodálatos természeti környezet, a Balaton-felvidék, Bakonyalja közelsége számtalan kirándulási, túrázási lehetőséget biztosít az osztályok számára, diákjaink sok szép, színes, hagyományos falusi rendezvény részeseivé válnak.


Változások a 2016/2017. tanév tankönyveinek átvételénél

2016. augusztus 22., hétfő

1. Megszűnik a tankönyvek iskolai visszáruja

A 2016/2017. tanévre rendelt tankönyvek rendelését 2016. június 30-ig lehet módosítani.

Ezután a tankönyveket szeptemberben a szülőnek már át kell vennie, majd saját költségén a KELLO-nak visszaküldenie, akkor is, ha közben a tanuló iskolát vált, elköltözik, évet ismétel, magántanuló lesz, stb.

Tehát mindenki időben gondolja át terveit, mert a KELLO átterheli a
postaköltségeket a szülőkre.

2. A befizetés módjai

A KELLO szülői felületén meg lehet tekinteni a tanuló tankönyveinek árát, ki lehet választani a fizetési módot. A tankönyvek ára fizethető online (ezen a felületen), illetve átutalással, valamint utalványokkal és készpénzzel a postahivatalokban.

Az utalásoknál a tanuló oktatási azonosítóját és a számla számát fel kell tüntetni a könnyebb azonosítás érdekében. A tankönyv számláját ekkor az iskolában kapják meg a szülők.

Tovább a KELLO felületére  

3. Státuszmódosítás

Státuszmódosítást – amikor a tanulónak fizetősből nem fizetősbe változik a státusza –

 • 2016. június 30-ig, illetve
 • szeptember 1 – szeptember 30-ig

tudunk a tankönyvszámlázó programban végezni.

Azok a szülők, akik még nem adták le papírjaikat az ingyen tankönyvhöz való jogosultsághoz,– saját érdekükben – kérjük sürgősen tegyék meg, mert a késve leadott igazolások késedelmes tankönyvhöz jutást eredményeznek. Ezek névsorát megtekinthetik a pénztár és a porta mellett is.

Kérjük, minden ingyen tankönyvben érintett vessen rá egy pillantást, szerepel-e a neve ezeken a listákon. Vitás esetekben a pénztárban egyeztethetnek.

Akik a nyáron jutnak hozzá igazolásokhoz, az ügyeleti napokon adják le az iskolának, az egyszerűbb ügyintézés érdekében.2. osztályosok mesefüzete

2016. június 21., kedd

Az idei tanév második félévében a 2. osztályosokkal közös mesefüzet írásába kezdtünk. Egy általam elkezdett mesét kellett folytatniuk úgy a gyerekeknek, hogy mindig egy új szereplővel bővítették saját történetüket, és úgy fejezték be, hogy az a következő „író” számára folytatható legyen. A fejezeteket a gyerekek rajzaikkal illusztrálták is.

Elolvasom a teljes mesefüzetet  

Kellemes olvasást kívánunk!

Koronczai ÉvaNémet szépkiejtési verseny 2016.

2016. május 04., szerda

Május 4-én délután német nyelvű szépkiejtési versenyt szerveztünk iskolánk tanulóinak. A versenyen begyakorolt, és ismeretlen szöveget kellett felolvasniuk a versenyzőknek a zsűri előtt. Az eredmények a következően alakultak:

4–5. osztály

 1. helyezett: Darvasi Noémi
 2. helyezett: Fogl Balázs
 3. helyezett: Molnár Zoltán, Strenner Márton

6–8. osztály

 1. helyezett: Regdon Laura
 2. helyezett: Seiber Vanda
 3. helyezett: Fazekas Anna

Gratulálunk a helyezetteknek, köszönjük a többiek felkészülését, részvételét is!

Német munkaközösségJárási Vers- és Prózamondó Verseny

2016. április 12., kedd

Április 11-én, a költészet napja alkalmából vettünk részt 5 diákkal a márkói versenyen, melyet idén 8. alkalommal szerveztek meg. Az évek folyamán számos díjat elhoztunk már, ahogyan most is.

 • Strenner Zétény 2. osztályos tanuló az 1–2. osztályos prózamondás kategóriában I. helyezést ért el.
 • Strenner Márton 4. osztályos tanuló a 3–4. osztályos prózamondás kategóriában I. helyezést ért el.
 • Dorogi Dézi 7. osztályos tanuló a 7–8. osztályos prózamondás kategóriában I. helyezett lett.

A versenyen részt vett még Molnár Luca 2., és Fodor Georgina 7. osztályos tanuló. Ők is dicséretet érdemelnek, a helyezetteknek pedig gratulálunk. Könyvjutalomban részesültek, Dorogi Dézi pedig lehetőséget kapott a Városi Művelődési Központ és Könyvtár által „Regösök húrján” címmel szervezett dunántúli regionális vers- és prózamondó versenyen való részvételre.

Bakonyi ErzsébetKompetenciamérés 2015.

2016. március 03., csütörtök


Iskolánk 6. és 8. osztályos tanulói vettek részt 2015-ben az OKM országos kompetenciamérésében matematikából és szövegértésből.

A mérésben résztvevő tanulók átlageredményeit az országosan, a községi általános iskolákban, és a közepes községek általános iskoláiban mért átlageredményekhez viszonyítva foglalja össze az alábbi táblázat.

Mérési terület Évfolyam Képzési forma Átlageredmény
Iskolánkban Országos Az első viszonyítási csoport A második viszonyítási csoport
Neve Eredménye Neve Eredménye

Matematika

6. ált. isk. 1565 1497 Községi ált. isk. 1448 Közepes községek ált. isk. 1448
8. ált. isk. 1654 1618 Községi ált. isk. 1555 Közepes községek ált. isk. 1553

Szövegértés

6. ált. isk. 1585 1488 Községi ált. isk. 1424 Közepes községek ált. isk. 1423
8. ált. isk. 1630 1567 Községi ált. isk. 1494 Közepes községek ált. isk. 1495

Német nyelvi felmérés eredményei 6. évfolyam 8. évfolyam
Elérhető pontszám Országos átlag Telephelyi átlag Elérhető pontszám Országos átlag Telephelyi átlag
Hallott szöveg 15 10,9 11,2 20 11,9 12,9
Olvasott szöveg 15 10,2 10,9 20 11,5 12,6
Összesen 30 21,1 22,1 40 23,4 25,5

Kapitány Veronika Zsuzsanna
tagintézmény vezető

Korábban közölt kompetenciamérések: 2014.