Kedves Szülők!

Jelen nehéz gazdasági helyzetben az iskola a papírgyűjtésből tud némi bevételhez jutni. A gyűjtött papírért kapott összeget mindig a gyerekekre fordítjuk vissza, ebből fedezzük programjaink anyag- és útiköltségét. Ezért nagyon kérem Önöket, hogy vegyenek részt a gyűjtésben és ezzel is támogassák munkánkat!

A gyűjtő konténer 2017. október 3–5. között lesz itt. Dobozban vagy összekötve az iskolában tároljuk a hulladék papírt.

Segítségüket előre is nagyon köszönöm.

Kapitány Veronika
tagintézmény vezető

Iskolánkról

Kis létszámú osztályaink családias légkörben működnek, minden tanulóra jut elég idő és figyelem, az intézményünkbe járó gyermekek és szüleik közvetlen, személyes kapcsolatban állnak a pedagógusokkal. A jó levegő, a csodálatos természeti környezet, a Balaton-felvidék, Bakonyalja közelsége számtalan kirándulási, túrázási lehetőséget biztosít az osztályok számára, diákjaink sok szép, színes, hagyományos falusi rendezvény részeseivé válnak.


Német tábor 2016.

2016. június 24., péntek

A táborunk célja az volt, hogy a gyerekek ismerkedjenek meg a hazai német kisebbséggel, helyi gyűjtésű dalokkal, játékokkal és a korosztályuknak megfelelő táncokkal. Emellett kipróbálhatták kézügyességüket különböző tevékenységek során és megismerkedhettek lakóhelyük hagyományaival, népviseletével, német gyökereivel.

A tábor folyamán szemléletesen és életszerűen gyakorolhatták a német nyelvet (szituációs játékok Bécsben). A Bécsben töltött nap során szembesülhettek az idegen nyelv tanulásának fontosságával. A gyerekek a következő feladatokat kapták: tájékozódás a belvárosban térkép segítségével, útbaigazítás kérése; fagylalt, belépőjegy vásárlás; a pontos idő megkérdezése.

Kiemelt célunk volt, hogy a résztvevők pozitív élményeket szerezhessenek a német nyelvvel kapcsolatban.

A tábor nagyon színes programmal készült. A hét folyamán többször tanultak helyi gyűjtésű népdalokat, ismerkedtek a népdalok sajátos, helyi sváb nyelvezetével és próbálták összehasonlítani a szövegeket az irodalmi német nyelvvel. Emellett lehetőség nyílott sváb néptáncok, illetve helyi népi játékok elsajátítására is. Több alkalommal biztosítottunk kézműves tevékenységre lehetőséget. A tábor első napján a gyerekek plakátokat festettek csapatépítő céllal. Ehhez temperát, szivacsot, ecseteket, karton sablonokat használtunk fel. Miután megismerkedtünk a helyi sváb öltözködési hagyományokkal, és megnéztünk régi sváb lakóházakat, a gyerekek 3 patchworkot készítettek, amelyek egy sváb vőlegényt, menyasszonyt, illetve egy parasztudvart ábrázolnak. A képeket festővászonra készítették, amelynek a hátterét akrill festékkel festették ki. A képekhez különböző vászonanyagokat, hurkapálcát használtak. Ezenkívül textilfestésre is sort kerítettünk, natúr bevásárlótáskára festettek, amit haza is lehetett vinni. Valamint papírképet is készítettek (Quilling).

Pénteken ellátogattunk a budaörsi német tájházba. Ezáltal lehetőségük volt a gyerekeknek észrevenni a tájegységenkénti eltérést a ruházkodásban, épületekben. A tábor során megismerkedtünk Josef Michaelis életrajzával és költészetével. Először az internet segítségével körözőlevelet készítettünk, majd elolvastuk néhány versét, amiből ihletet merítve a gyerekek is írtak német nyelvű verset.

Kiemelt célunk volt, hogy a résztvevők pozitív élményeket szerezhessenek a német nyelvvel kapcsolatban, hiszen a nemzetiségi nyelvoktatás keretében megvalósuló magas nyelvi óraszám csak akkor érheti el célját, ha a tanulók szeretik a nyelvet, és szívesen tanulják azt.

Tábori fotók

Henitsné Pék Judit és Koronczai Éva2. osztályosok mesefüzete

2016. június 21., kedd

Az idei tanév második félévében a 2. osztályosokkal közös mesefüzet írásába kezdtünk. Egy általam elkezdett mesét kellett folytatniuk úgy a gyerekeknek, hogy mindig egy új szereplővel bővítették saját történetüket, és úgy fejezték be, hogy az a következő „író” számára folytatható legyen. A fejezeteket a gyerekek rajzaikkal illusztrálták is.

Elolvasom a teljes mesefüzetet  

Kellemes olvasást kívánunk!

Koronczai ÉvaNémet szépkiejtési verseny 2016.

2016. május 04., szerda

Május 4-én délután német nyelvű szépkiejtési versenyt szerveztünk iskolánk tanulóinak. A versenyen begyakorolt, és ismeretlen szöveget kellett felolvasniuk a versenyzőknek a zsűri előtt. Az eredmények a következően alakultak:

4–5. osztály

  1. helyezett: Darvasi Noémi
  2. helyezett: Fogl Balázs
  3. helyezett: Molnár Zoltán, Strenner Márton

6–8. osztály

  1. helyezett: Regdon Laura
  2. helyezett: Seiber Vanda
  3. helyezett: Fazekas Anna

Gratulálunk a helyezetteknek, köszönjük a többiek felkészülését, részvételét is!

Német munkaközösségJárási Vers- és Prózamondó Verseny

2016. április 12., kedd

Április 11-én, a költészet napja alkalmából vettünk részt 5 diákkal a márkói versenyen, melyet idén 8. alkalommal szerveztek meg. Az évek folyamán számos díjat elhoztunk már, ahogyan most is.

  • Strenner Zétény 2. osztályos tanuló az 1–2. osztályos prózamondás kategóriában I. helyezést ért el.
  • Strenner Márton 4. osztályos tanuló a 3–4. osztályos prózamondás kategóriában I. helyezést ért el.
  • Dorogi Dézi 7. osztályos tanuló a 7–8. osztályos prózamondás kategóriában I. helyezett lett.

A versenyen részt vett még Molnár Luca 2., és Fodor Georgina 7. osztályos tanuló. Ők is dicséretet érdemelnek, a helyezetteknek pedig gratulálunk. Könyvjutalomban részesültek, Dorogi Dézi pedig lehetőséget kapott a Városi Művelődési Központ és Könyvtár által „Regösök húrján” címmel szervezett dunántúli regionális vers- és prózamondó versenyen való részvételre.

Bakonyi ErzsébetKompetenciamérés 2015.

2016. március 03., csütörtök


Iskolánk 6. és 8. osztályos tanulói vettek részt 2015-ben az OKM országos kompetenciamérésében matematikából és szövegértésből.

A mérésben résztvevő tanulók átlageredményeit az országosan, a községi általános iskolákban, és a közepes községek általános iskoláiban mért átlageredményekhez viszonyítva foglalja össze az alábbi táblázat.

Mérési terület Évfolyam Képzési forma Átlageredmény
Iskolánkban Országos Az első viszonyítási csoport A második viszonyítási csoport
Neve Eredménye Neve Eredménye

Matematika

6. ált. isk. 1565 1497 Községi ált. isk. 1448 Közepes községek ált. isk. 1448
8. ált. isk. 1654 1618 Községi ált. isk. 1555 Közepes községek ált. isk. 1553

Szövegértés

6. ált. isk. 1585 1488 Községi ált. isk. 1424 Közepes községek ált. isk. 1423
8. ált. isk. 1630 1567 Községi ált. isk. 1494 Közepes községek ált. isk. 1495

Német nyelvi felmérés eredményei 6. évfolyam 8. évfolyam
Elérhető pontszám Országos átlag Telephelyi átlag Elérhető pontszám Országos átlag Telephelyi átlag
Hallott szöveg 15 10,9 11,2 20 11,9 12,9
Olvasott szöveg 15 10,2 10,9 20 11,5 12,6
Összesen 30 21,1 22,1 40 23,4 25,5

Kapitány Veronika Zsuzsanna
tagintézmény vezető

Korábban közölt kompetenciamérések: 2014.